Bilangan Kompleks dan Teorema Dasar Aljabar

Bilangan kompleks diperkenalkan secara sekilas di SMA dalam pembahasan persamaan kuadrat Jika persamaan ini mempunyai akar kompleks sekawan dengan menyatakan … More