Bilangan Kompleks sebagai Pasangan Bilangan

Persamaan kuadrat mempunyai sepasang akar kompleks bila Kedua akar kompleks tersebut biasanya dituliskan sebagai dengan menyatakan bilangan imajiner yang memenuhi … More