exp x

Ketaksamaan untuk exp x dan ln x

Buktikan dua ketaksamaan berikut:

  1. ex ≤ 1/(1 – x) untuk x < 1.
  2. ln xx – 1 untuk x > 0.

Untuk masing-masing ketaksamaan, tentukan nilai x yang membuat ketaksamaan tersebut menjadi kesamaan.

*

Bandung, 12-09-2017

Advertisements