Bilangan Berkekurangan

Bilangan asli n yang bukan merupakan bilangan berlimpah ataupun bilangan sempurna disebut sebagai bilangan berkekurangan (deficient numbers). Sebagai contoh, bilangan … More