Ruang Fungsi C^∞

Sebuah fungsi yang terdefinisi pada interval atau pada himpunan semua bilangan real R mungkin saja mempunyai turunan ke-k untuk setiap … More